Trimsalon Voor Hond, Kat & Konijn

Alle trim- en wasbeurten steeds op afspraak.

 

Mocht u om een of andere reden een afspraak niet kunnen nakomen, gelieve dan ten laatste 24 u vooraf te verwittigen via mail of telefoon. Dan kijken we samen wanneer het wel voor u past om langs te komen. Indien u zich niet aan de afspraak houdt, of gewoon niet komt opdagen, zie ik mij genoodzaakt u de voorziene tijd te factureren.  

 

Vermeld ook steeds over welk ras het gaat. Zo kan ik voldoende tijd voor uw lieve viervoeter voorzien.

 

Jurist: mr. T.C. Reintjes

Datum: 7 mei 2018

 

 

 

 

Bij Trimsalon & Dierenspeciaalzaak Sylvie hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

 

1.Contactgegevens:

 

Website:         www.trimsalon-sylvie.be

Adres:             Neerbeekstraat 44

Postcode:        8501    Bissegem

Email:              trimsalon-sylvie@hotmail.be

 

2.Verwerking van persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Naam en gegevens huisdieren/dierenarts

 

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of Politie bij vaststelling van verwaarlozing

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

- om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

 

3.Onze website, www.trimsalon-sylvie.be

 

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

 

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 12 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 10 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

 

5.Beveiliging van persoonsgegevens

 

Trimsalon & Dierenspeciaalzaak Sylvie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

- Systeem beveiligd met wachtwoord

- Enkel toegang door Trimsalon & Dierenspeciaalzaak Sylvie

- Bij online reservatie krijgt u een wachtwoord, waarmee enkel u op uw gegevenspagina kan

 

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via trimsalon-sylvie@hotmail.be. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

 

6.Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

 

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

 

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: trimsalon-sylvie@hotmail.be. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

 

8.Overig

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 18 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via trimsalon-sylvie@hotmail.be  zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Sylvie Catteeuw,

Zaakvoerder Trimsalon Sylvie